AV色综合久久天堂AV

AV色综合久久天堂AV

《素问》云∶邪气盛则实。 治伤寒小产,恶露不行,腹胀烦闷欲死,大黄桃仁汤。

是乃天地中和、四時五行,戰怒伏殺效也。惟百合滑石散□□□□。

愚生意適達於是,今不能復有所言也。子欲明之邪?

至誠可專念,乃心痛涕出,心使意念主行,告示遠方。一縣萬戶亦合成一家,共一大憂。

若人無頭足腹,有一亡者,便三凶矣。真人勿先出之也。

 伤寒头痛立效,荆芥散。噫,子何一難示也。

Leave a Reply